Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 614/CTr-UBND
Ngày ban hành 12/07/2022
Ngày hiệu lực 12/07/2022
Trích yếu nội dung Chương trình nhiệm vụ công tác tháng 7 năm 2022
Hình thức văn bản Chương trình
Lĩnh vực Chương trình
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 614-chuong-trinh-nhiem-vu-cong-tac-thang-7-nam-2022.pdf
Cơ quan ban hành