Phát động thi đua phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 549/PĐTĐ-UBND
Ngày ban hành 22/04/2022
Ngày hiệu lực 22/04/2022
Trích yếu nội dung Phát động thi đua phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành gắn với chuyển đổi số huyện Trùng Khánh giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 549-phat-dong-thi-dua-phong-trao-thi-dua-day-manh-cai-cach-hanh-gan-voi-chuyen-doi-so-huyen-trung-khanh-giai-doan-2021-2025.pdf
Cơ quan ban hành