Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2022
Số ký hiệu văn bản 158/PĐTĐ-UBND
Ngày ban hành 11/02/2022
Ngày hiệu lực 11/02/2022
Trích yếu nội dung Phát động thi đua Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội năm 2022
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Nông Văn Bộ
Tài liệu đính kèm 158-phat-dong-thi-dua-hoan-thanh-thang-loi-cac-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2022.pdf
Cơ quan ban hành