Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Số ký hiệu văn bản 1031/UBND-NV
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19
Hình thức văn bản Hướng dẫn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 1031 Hướng dẫn khen thưởng thành tích trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.pdf
1248-huong-dan-khen-thuong-phong-chong-covid19-cua-btdkt-tw.pdf
1618-huong-dan-khen-thuong-phong-chong-covid19-cap-tinh.pdf
mau-tom-tat-thanh-tich.doc
Cơ quan ban hành