Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 21/NQ-UBBC
Ngày ban hành 02/06/2021
Ngày hiệu lực 02/06/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND huyện Trùng Khánh khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết[TK]
Lĩnh vực Nghị quyết
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 21-nghi-quyet-cong-bo-ket-qua-bau-cu-va-danh-sach-nhung-nguoi-trung-cu-dai-bieu-hdnd-huyen-trung-khanh-khoa-xx-nhiem-ky-2021-2026.pdf
Cơ quan ban hành