Phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2021
Số ký hiệu văn bản 265/PĐTĐ-UBND
Ngày ban hành 05/03/2021
Ngày hiệu lực 05/03/2021
Trích yếu nội dung Phát động thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch cải cách hành chính huyện Trùng Khánh năm 2021
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 265-phat-dong-thi-dua-hoan-thanh-va-hoan-thanh-vuot-muc-ke-hoach-cai-cach-hanh-chinh-huyen-trung-khanh-nam-2021.pdf
Cơ quan ban hành