Hướng dẫn trong khen thưởng Tổng kết 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng-an ninh giai đoạn 2016-2020
Số ký hiệu văn bản 225/HD-UBND
Ngày ban hành 25/02/2021
Ngày hiệu lực 25/02/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn trong khen thưởng Tổng kết 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng-an ninh giai đoạn 2016-2020
Hình thức văn bản Hướng dẫn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 225 Hướng dẫn trong khen thưởng Tổng kết 03 Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng về lĩnh vực quốc phòng-an ninh giai đoạn 2016-2020.pdf
hd-khen-thuong-tong-ket-03-nghi-quyet-cap-tinh.pdf
Cơ quan ban hành