Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia LKSX NTM
Số ký hiệu văn bản Số 01/TB-PNN&PTNT
Ngày ban hành 15/06/2020
Ngày hiệu lực 15/06/2020
Trích yếu nội dung Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia LKSX NTM
Hình thức văn bản Thông báo mời họp
Lĩnh vực Thông báo mời họp
Người ký duyệt Hà Minh Hải
Tài liệu đính kèm Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân tham gia LKSX NTM.PDF
mau-so-01-02-kem-theo-thong-bao.docx
Cơ quan ban hành