Về việc đẩy mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 421/UBND-NV
Ngày ban hành 25/05/2020
Ngày hiệu lực 25/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ cải cách hành chính
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 421-ve-viec-day-manh-viec-thuc-hien-mot-so-nhiem-vu-cai-cach-hanh-chinh.pdf
Cơ quan ban hành