Báo cáo 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện Chỉ thị 12 và Chỉ thị 01 của chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 239/BC-UBND
Ngày ban hành 27/05/2020
Ngày hiệu lực 27/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo 6 tháng đầu năm tình hình thực hiện Chỉ thị 12 và Chỉ thị 01 của chủ tịch UBND tỉnh trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Báo cáo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 239-bao-cao-6-thang-dau-nam-tinh-hinh-thuc-hien-chi-thi-12-va-chi-thi-01-cua-chu-tich-ubnd-tinh-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành