Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 25/5/2020
Số ký hiệu văn bản 234/BC-BCĐ
Ngày ban hành 26/05/2020
Ngày hiệu lực 26/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 25/5/2020
Hình thức văn bản Báo cáo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 234-bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-ngay-25.5.2020.pdf
Cơ quan ban hành