Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 102/KH-UBND
Ngày ban hành 22/05/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính
Hình thức văn bản Kế hoạch[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 102-ke-hoach-kiem-tra-cai-cach-hanh-chinh.pdf
Cơ quan ban hành