Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Số ký hiệu văn bản 103/KH-UBND
Ngày ban hành 22/05/2020
Ngày hiệu lực 22/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 103-ke-hoach-kiem-tra-cong-tac-thi-dua-khen-thuong-nam-2020.pdf
Cơ quan ban hành