Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh
Số ký hiệu văn bản 403/UBND-TNMT
Ngày ban hành 21/05/2020
Ngày hiệu lực 21/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường, quản lý chất thải phòng chống dịch bệnh
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt La Văn Hồng
Tài liệu đính kèm 403-ve-viec-tang-cuong-cong-tac-ve-sinh-moi-truong-quan-ly-chat-thai-phong-chong-dich-benh.pdf
Cơ quan ban hành