Công văn đôn đốc phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền
Số ký hiệu văn bản 400/UBND-TTVH
Ngày ban hành 21/05/2020
Ngày hiệu lực 21/05/2020
Trích yếu nội dung Công văn đôn đốc phối hợp trong công tác thông tin, tuyên truyền
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 400-cong-van-don-doc-phoi-hop-trong-cong-tac-thong-tin-tuyen-truyen.pdf
Cơ quan ban hành