Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc và xuất khẩu lao động 2020
Số ký hiệu văn bản 381/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 19/05/2020
Ngày hiệu lực 19/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình làm việc và xuất khẩu lao động 2020
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 381-ve-viec-day-manh-trien-khai-thuc-hien-chuong-trinh-lam-viec-va-xuat-khau-lao-dong-2020.pdf
Cơ quan ban hành