Về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính
Số ký hiệu văn bản 369/UBND-NV
Ngày ban hành 15/05/2020
Ngày hiệu lực 15/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc hướng dẫn báo cáo định kỳ về công tác cải cách hành chính
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 369-ve-viec-huong-dan-bao-cao-dinh-ky-ve-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh.pdf
Cơ quan ban hành