Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 19/5/2020
Số ký hiệu văn bản 221/BC-BCD
Ngày ban hành 20/05/2020
Ngày hiệu lực 20/05/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh ngày 19/5/2020
Hình thức văn bản Báo cáo[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 221-bao-cao-hoat-dong-phong-chong-dich-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-ngay-19.5.2020.pdf
Cơ quan ban hành