Về việc cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức
Số ký hiệu văn bản 361/UBND-VHTT
Ngày ban hành 15/05/2020
Ngày hiệu lực 15/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc cảnh báo nguy cơ tấn công APT vào các hệ thống thông tin của cơ quan, tổ chức
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 361-ve-viec-canh-bao-nguy-co-tan-cong-apt-vao-cac-he-thong-thong-tin-cua-co-quan-to-chuc.pdf
Cơ quan ban hành