Về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" năm 2020
Số ký hiệu văn bản 332/UBND-NV
Ngày ban hành 08/05/2020
Ngày hiệu lực 08/05/2020
Trích yếu nội dung Về việc rà soát, tổng hợp danh sách đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp ngành Tổ chức nhà nước" năm 2020
Hình thức văn bản Công văn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 332-ve-viec-ra-soat-tong-hop-danh-sach-de-nghi-xet-tang-ky-niem-chuong-vi-su-nghiep-nganh-to-chuc-nha-nuoc-nam-2020.pdf
thong-tu-14-cua-bo-noi-vu.pdf
Cơ quan ban hành