Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2020 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 86/KH-UBND
Ngày ban hành 07/05/2020
Ngày hiệu lực 07/05/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 2020 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Chu Thị Vinh
Tài liệu đính kèm 86-ke-hoach-to-chuc-thang-hanh-dong-ve-an-toan-ve-sinh-lao-dong-2020-tren-dia-ban-huyen.pdf
Cơ quan ban hành