Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Số ký hiệu văn bản 77/KH-UBND
Ngày ban hành 17/04/2020
Ngày hiệu lực 17/04/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
Hình thức văn bản Kế hoạch[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 77-ke-hoach-thuc-hien-nhiem-vu-cong-tac-van-thu-luu-tru-nam-2020.pdf
Cơ quan ban hành