Kế hoạch Thực hiện “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021” và năm 2020 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Số ký hiệu văn bản 74/KH-UBND
Ngày ban hành 09/04/2020
Ngày hiệu lực 09/04/2020
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện “Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021” và năm 2020 trên địa bàn huyện Trùng Khánh
Hình thức văn bản Kế hoạch[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Trịnh Trường Huy
Tài liệu đính kèm 74-ke-hoach-thuc-hien-chuong-trinh-pho-bien-giao-duc-phap-luat-giai-doan-2017-2021-va-nam-2020-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh.pdf
Cơ quan ban hành