Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh từ ngày 31/3/2020
Số ký hiệu văn bản 110/BC-BCĐ
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn huyện Trùng Khánh từ ngày 31/3/2020
Hình thức văn bản Chương trình[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Đàm Văn Vũ
Tài liệu đính kèm 110-bao-cao-cong-tac-phong-chong-dich-benh-covid-19-tren-dia-ban-huyen-trung-khanh-tu-ngay-31.3.2020.pdf
Cơ quan ban hành