Hướng dẫn bàn giao tài chính, tài sản sau sắp xếp các đơn vị hành chính
Số ký hiệu văn bản 61/HD-UBND
Ngày ban hành 06/03/2020
Ngày hiệu lực 06/03/2020
Trích yếu nội dung Hướng dẫn bàn giao tài chính, tài sản sau sắp xếp các đơn vị hành chính
Hình thức văn bản Hướng dẫn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hải
Tài liệu đính kèm 61 Hướng dẫn bàn giao tài chính, tài sản sau sắp xếp các đơn vị hành chính.pdf
Cơ quan ban hành