Phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020
Số ký hiệu văn bản 25/PĐTĐ-UBND
Ngày ban hành 14/01/2020
Ngày hiệu lực 14/01/2020
Trích yếu nội dung Phát động thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội năm 2020
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hải
Tài liệu đính kèm 25-phat-dong-thi-dua-hoan-thanh-thang-loi-cac-muc-tieu-kinh-te-xa-hoi-nam-2020.pdf
Cơ quan ban hành