Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát 2018 của HĐND huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Số ký hiệu văn bản 01/NQ-HĐND
Ngày ban hành 27/06/2017
Ngày hiệu lực 27/06/2017
Trích yếu nội dung Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát 2018 của HĐND huyện Trùng Khánh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Hình thức văn bản Nghị quyết[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 01_-nghi-quyet-ve-chuong-trinh-hoat-dong-giam-sat-2018-cua-hdnd-huyen-khoa-xix-nhiem-ky-2016-2021.pdf
Cơ quan ban hành