Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyệnnăm học 2018-2019
Số ký hiệu văn bản 268/UBND-HDTĐKT
Ngày ban hành 13/05/2019
Ngày hiệu lực 13/05/2019
Trích yếu nội dung Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyệnnăm học 2018-2019
Hình thức văn bản Hướng dẫn[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt
Tài liệu đính kèm 268 Thực hiện công tác xét thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm GDNN-GDTX trên địa bàn huyệnnăm học 2018-2019.pdf
Cơ quan ban hành