Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 04/CT-UBND
Ngày ban hành 20/09/2016
Ngày hiệu lực 20/09/2016
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Mông Văn Lục
Tài liệu đính kèm
04 Ch? th? v? vi?c tang cu?ng công tác qu?n lý d?t dai trên d?a bàn huy?n.pdf
Cơ quan ban hành