Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 02/CT-UBND
Ngày ban hành 24/02/2016
Ngày hiệu lực 24/02/2016
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Mông Văn Lục
Tài liệu đính kèm
02 CT-UBND Ch? th? Vv tang cu?ng công tác v? sinh môi tru?ng trên d?a bàn huy?n_1.PDF
Cơ quan ban hành