Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2018
Số ký hiệu văn bản 60/PĐTĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Ngày hiệu lực 24/01/2018
Trích yếu nội dung Phát động thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Kinh tế - Xã hội năm 2018
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Nguyễn Thành Hải
Tài liệu đính kèm
60_ Phát d?ng thi dua th?c hi?n th?ng l?i các m?c tiêu KTXH 2018.PDF
Cơ quan ban hành