Phát động phong trào thi đua "Trùng Khánh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Số ký hiệu văn bản 554/PĐ-UBND
Ngày ban hành 07/08/2017
Ngày hiệu lực 07/08/2017
Trích yếu nội dung Phát động phong trào thi đua "Trùng Khánh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau"
Hình thức văn bản Phát động[TK]
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định[TK]
Người ký duyệt Mông Văn Lục
Tài liệu đính kèm
554_Phát d?ng phong trào thi dua Trùng Khánh chung tay vì ngu?i nghèo Không d? ai b? b? l?i phía sau.PDF
Cơ quan ban hành