Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 11
Đăng nhập

PHÒNG VĂN HÓA THÔNG TIN

- Địa chỉ: Tổ 4 - Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 0263.826.146

- Email: phongvhtttk@caobang.gov.vn

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Địa chỉ Email

 1  Bế Hải Long  Trưởng phòng 0949 390 581  longbh.tkh@caobang.gov.vn

2

Lã Hồng Kỳ

Phó Trưởng phòng

0916 140 566

kylh.tkh@caobang.gov.vn

3

Lục Thị Phương

Phó Trưởng phòng

0988.185.389

phuonglt.tkh@caobang.gov.vn

 4  Hoàng Văn Duẩn  Phó Trưởng phòng  0988 398 211  duanhv.tkh@caobang.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ

Tham mưu, cho Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch và các dịch vụ công thuộc văn hóa gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện. Lĩnh vực thông tin và truyền thông gồm: bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về các lĩnh vực văn hóa gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện, thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ, phong trào luyện tập thể dục, thể thao, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội…

Phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý hoạt động các khách sạn, nhà nghỉ, các dịch vụ Karaoke, các cơ sở bán, cho thuê băng đĩa hình, sách, văn hóa phẩm…