Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 8
Đăng nhập

Liên đoàn lao động huyện Trùng Khánh


- Địa chỉ:  Tổ 6, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

- Điện thoại: 02063 826 442

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

 1

  Nguyễn Văn Khoa 

Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh

     0915 425 798                         

 

2

  Phương Thị Hạnh  Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Trùng Khánh                              0966 297 082