Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 11
  • Hôm nay: 875
  • Trong tuần: 10 211
  • Tổng lượt truy cập: 916774
Đăng nhập
Xã Cao Chương

Địa chỉ:  Xóm Tài Nam 2, Xã Cao Chương, huyện Trùng Khánh

Số điện thoại: 02063.880.245

Địa chỉ Email: ubndcaochuong.tralinh@caobang.gov.vn

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

ĐỊA CHỈ EMAIL

1 Nông Văn Hợp

Bí thư Đảng ủy

 
0944031977 hopnv1.tkh@caobang.gov.vn 

2

Hoàng Thị Lan

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch HĐND xã

0987950962

lanht1.tkh@caobang.gov.vn

3

Thang Văn An             

Phó Bí thư Đảng ủy

Chủ tịch UBND 

0973456383

antv.tkh@caobang.gov.vn .

 4  Vương Văn Nam  Phó chủ tịch UBND xã  0377442336  namvv.tkh@caobang.gov.vn

5

Bế Ngọc Anh   

Phó Chủ tịch HĐND xã           

0362250968

anhbn.tkh@caobang.gov.vn .

6  Đàm Văn Đỗ  Phó Chủ tịch UBND xã  0368921118 dodv. tkh@caobang.gov.vn 
7  Bế Thị Điểm Chủ tịch UBMTTQ (Trưởng khối đoàn thể)   0382115138 diembt. tkh@caobang.gov.vn