Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Trích yếu
994/UBND-NV Công văn
991/UBND-VHTT Công văn
450/BC-BCĐ Báo cáo
4656/QĐ-UBND Quyết định
952/UBND-NV Công văn
4638/QĐ-UBND Quyết định
950/UBND-LĐTBXH Công văn
945/UBND-Vp Công văn
942/UBND-TN&MT Công văn
941/UBND-VP Công văn

Trang