Văn bản
Số/ký hiệu Lĩnh vực văn bản Trích yếu
05/TB-UBND Thông báo
46/UBND-NV Công văn
44/UBND-VP Công văn
13/KH-UBND Kế hoạch
12/KH-UBND Kế hoạch
11/ĐA-UBND Đề án
10/KH-UBND Kế hoạch
21/QĐ-UBND Quyết định
09/KH-UBND Kế hoạch
34/UBND-LĐTBXH Công văn

Trang