Một số hình ảnh đẹp về quê hương Trùng Khánh

                                                                   (Một khúc sông Quây Sơn)

                                                                                        (Thác Bản Giốc)

                 

                                       

                                             (Một góc phố Trùng Khánh)

                                                  (Toàn cảnh Thị trấn Trùng Khánh)

                                                                               (Một góc phố Thông Huề)       

                                           (Hình ảnh đèo Khau Liêu trên đường đi vào Trùng Khánh)

                                                                         (Một phiên chợ "cô sầu" Trùng Khánh)

                                                                             (Trên đường về xã Phong Nặm)

 

 

                                                                   (Cánh đồng ruộng thuộc xã Ngọc Côn)

                                                      (Đền Hoàng Lục, xã Đình Phong)

                                                                                      (Động Ngườm Ngao)

 

                                                                                      (Hạt dẻ Trùng Khánh)

 

                                                                     (Hồ Bản Viết, xã Phong Châu)

                                                     (Nhà máy thủy điện Thoong gót, xã Chí Viễn)

 

 

 

 

Không có nội dung nào được liệt vào phân loại này.

Đăng kí nhận RSS - Một số hình ảnh đẹp về quê hương Trùng Khánh