Danh sách nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện Trùng Khánh

STT TÊN NHÀ NGHỈ, KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Nhà nghỉ Hoàn Lê Tổ 5, Thị trấn Trùng Khánh 0263.826.221, 01695.703.355
2 Nhà nghỉ Trung Hiếu Tổ 10, thị trấn Trùng Khánh 0263.826.217
3 Nhà nghỉ Minh Đức Tổ 2, thị trấn Trùng Khánh 0263.826.588
4 Nhà nghỉ Hoa Cúc Tổ 6, thị trấn Trùng Khánh 01692.340.799
5 Khách sạn Đình Văn 1 Tổ 3, thị trấn Trùng Khánh 0263.602.789
6 Khách sạn Đình Văn 2 Bản Giốc, xã Đàm Thủy 0263.828.082
7 Nhà nghỉ Kiều Thanh Nguyệt Bản Gun – Khuổi Ky, xã Đàm Thủy 01256.398.113
8 Nhà nghỉ Tùng Dương Bản Giốc, xã Đàm Thủy 01668.999.487
9 Nhà nghỉ Thiện Tài Tổ 2, thị trấn Trùng Khánh 0263.826.537; 01237.129.680
10 Khu nghỉ dưỡng Sài Gòn – Bản Giốc Bản Giốc, xã Đàm Thủy 0263.828.118

1. Nhà nghỉ Hoàn Lê: Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng. Điện Thoại: 0263.826.221 Hotline: 0169.570.5355 Tổng số phòng nghỉ: 08 phòng với 14 giường

2. Đình Văn: Địa chỉ: Khách sạn Đình Văn 1: Tổ 4, Thị trấn Trùng Khánh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Điện thoại: 0263.602.789  Fax: Hotline: 0915.027.374 

Tổng số phòng nghỉ:  22 phòng tiêu chuẩn 2 sao

3. Nhà nghỉ Minh Đức: Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Trùng Khánh, Cao Bằng. Điện Thoại: 0263.826.588 Hotline: 0168.842.6856 Tổng số phòng nghỉ: 10 phòng với 14 giường