Hạt Kiểm lâm huyệnTrùng Khánh vận động, hướng dẫn nhân dân trồng lại rừng sau khai thác

Nhằm khai thác hiệu quả đất đai, nguồn lao động, thực hiện mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Hạt Kiểm lâm huyện Trùng Khánh đã tổ chức tuyên truyền, vận động và hướng dẫn nhân dân trên địa bàn huyện trồng lại rừng sau khai thác.

Để phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn, ngay từ đầu năm Hạt Kiểm lâm huyện đã chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn tuyên truyền về hiệu quả kinh tế, môi trường đồng thời hướng dẫn nhân dân kỹ thuật trồng rừng thâm canh và chuyển hóa từ rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn ở những nơi có điều kiện thích hợp; khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình liên kết đầu tư kinh phí trồng rừng thâm canh gỗ lớn nhằm phát triển diện tích rừng gỗ lớn trên địa bàn huyện theo định hướng của ngành và của địa phương, trong 2 tháng đầu năm trên địa bàn huyện đã trồng được trên 20 ha rừng.

        

Ngày 21/02/2019, 18 hộ trên địa bàn xã Ngọc Khê đã tổ chức trồng được trên 8.000 cây Keo Tai tượng trên 5ha đất rừng đã được khai thác. Mô hình trồng cây trồng rừng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho cá nhân các hộ gia đình mà tạo được công ăn việc làm, giúp xóa đói, giảm nghèo cho bà con nhân dân, thúc đẩy sản xuất lâm nghiệp phát triển bền vững, và còn góp phần bảo vệ môi trường, sinh thái, chống biến đổi khí hậu, làm giảm xói mòn, rửa trôi đất, phòng chống lũ lụt, hạn hán.

Thu Huyền- Thu Hường

Đài TT –Th Trùng Khánh

Các tin khác