Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Trùng Khánh

Số ký hiệu: 152/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/02/2019
Người ký: Nguyễn Thành Hải
Lĩnh vực văn bản: Quyết định