Đảng ủy Quân sự huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018

Chiều ngày 31/01/2019, Đảng ủy Quân sự huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018, triển khai phương hướng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí: Đại tá Hoàng Văn Quân - Chủ nhiệm chính trị, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Cao Bằng; đồng chí Phạm Văn Cao - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tới dự và chủ trì hội nghị

Năm 2018, Đảng ủy quân sự huyện đã tổ chức quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng các cấp; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện công tác Quốc phòng, quân sự địa phương; lực lượng vũ trang huyện luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Công tác sắn sàng chiến đấu, huấn luyện của lực lượng vũ trang được chuyển biến tích cực, vững chắc. Tổ chức biên chế của đơn vị luôn được kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; công tác Hậu cần – Kỹ thuật luôn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sắn sàng chiến đấu, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới. Đảng ủy quân sự huyện đạt trong sạch vững mạnh, đơn vị đạt vững mạnh toàn điện.

Năm 2019, Đảng ủy Quân sự huyện Trùng Khánh tiếp tục thực hiện tốt việc quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết của Đảng ủy Quân sự tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2019; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng LLVT huyện; Nâng cao trình độ và chất lượng xây dựng nề nếp chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng Đảng ủy quân sự huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, lãnh đạo LLVT huyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

          Thu Hường

Đài TT –TH Trùng Khánh

Các tin khác