Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 31/01/2019, Hội Khuyến học huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ; biểu dương gia đình học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập tiêu biểu và khen thưởng học sinh thi đỗ thẳng vào các trường Đại học công lập năm 2018.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 281ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", nhận thức của hệ thống chính trị và người dân trên địa bàn huyện Trùng Khánh về học tập suốt đời đã được nâng lên và có nhiều chuyển biến tích cực. 100% các xã, thị trấn đã kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, ra các Nghị quyết chuyên đề và triển khai thực hiện Quyết định 281. Các tầng lớp nhân dân đã được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phong trào học tập suốt đời. Phong trào đã có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.

Tại Hội nghị, có 03 đồng chí cán bộ Hội được Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng kỷ niệm chương “ Vì sự nghiệp Khuyến học”. Hội Khuyến học huyện đã khen thưởng cho 17 cán bộ Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018; trao Giấy công nhận cho 28 gia đình học tập, 04 cộng đồng học tập và 01 đơn vị học tập tiêu biểu; biểu dương, khen thưởng 51 em học sinh thi đỗ thẳng các Trường Đại học năm 2018, mỗi suất học bổng trị giá 600 ngàn đồng./.

  Văn Duy - Thu Huyền

Đài TT - Th Trùng Khánh

Các tin khác