Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

 Ngày 24/01/2019, Liên đoàn Lao động huyện Trùng Khánh, tổng kết công tác Công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, Công các công đoàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể cùng sợ nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động. Trong năm đã thực hiện và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Tổng số công đoàn cơ sở thuộc Liên đoàn lao động huyện quản lý gồm 55 đơn vị , với tổng số 1.417 đoàn viên. Số lao động được học qua các lớp đào tạo ngày càng chiếm tỷ lệ cao, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ lợi ích hợp pháp chính đáng cho công nhân viên chức lao động và hoạt động xã hội luôn được chú trọng và nâng cao. Thường xuyên thăm hỏi động viên giúp đỡ tặng quà đoàn viên trong lúc ốm đau hoạn nạn luôn được quan tâm kịp thời. Trong năm đã tổ chức vận động Cán bộ, công chức, viên chức  lao động trên địa bàn huyện đóng góp quỹ Mái ấm Công đoàn được 71.150.000 đồng; Cán bộ công nhân viên chức Nữ tham gia ủng hộ quỹ “Vì nữ công nhân lao động nghèo” được 14.030.000 đồng; trao 07 suất quà cho con em đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo mỗi suất 500.000 đồng; giới thiệu 107 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp được 70 đồng chí. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chế độ chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt là các chế độ chính sách liên quan đến người lao động. Vận động đoàn viên, công nhân viên lao động tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động, các phong trào do các cấp hội phát động như: "Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan văn hóa; các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao.... Đẩy mạnh tuyên truyền vận động nữ công nhân viên chức lao các phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" gắn với phong trào "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", kịp thời động viên, khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập, công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Với những kết quả đã đạt được, năm 2019 Liên đoàn lao động huyện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; đẩy mạnh các hoạt động xã hội và chăm lo đời sống của Cán bộ, công nhân viên chức; phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên trong việc thực hiện các cuộc vận động; hướng dẫn, giúp đỡ, thăm hỏi đoàn viên khi gặp khó khăn.

Tại hội nghị tổng kết Liên đoàn Lao động huyện Trùng Khánh đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 35 cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2018./.

            Thu Hường

Đài TT –TH Trùng Khánh

 

Các tin khác