Hội nghị Hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019

Để bảo đảm công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đạt kết quả tốt, ngày 21/01/2019, Ban chỉ huy quân sự huyện Trùng Khánh tổ chức Hội nghị Hiệp đồng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019.

Năm 2018, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được cấp ủy Đảng, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung chỉ đạo chặt chẽ, chủ động phối hợp với các đơn vị nhận quân, nên công dân nhập ngũ vào các đơn vị quân đội bảo đảm chỉ tiêu, đạt chất lượng. Năm 2019, huyện Trùng Khánh có chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ là  85 công dân, được phân bổ cho các đơn vị nhận quân: Sư đoàn 346/ Quân khu 1; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Cao Bằng; Trung đoàn 852/ Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng. Để công tác giao quân, nhận quân đảm bảo đủ chỉ tiêu, chất lượng, tại hội nghị, Ban chỉ huy Quân sự huyện và các đơn vị nhận quân đã thảo luận đóng góp và thống nhất nội dung hiệp đồng bao gồm tiêu chuẩn tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ như tuổi đời, chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa. Bên cạnh đó các đơn vị nhận quân tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, cụ thể với địa phương giao quân, đặc biệt là khâu thâm nhập hồ sơ nhập ngũ, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời vướng mắc để quân nhân vào đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

         Thu Hường

Đài TT –Th Trùng KHánh

Các tin khác