Hội nghị giao ban công tác quý IV, tổng kết công tác đảng, đoàn thể; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 04/01/2019, Huyện ủy Trùng Khánh, giao ban công tác quý IV, tổng kết công tác đảng, đoàn thể; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí: Nông Văn Bộ, Phó Bí thưThường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2018, các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện Trùng Khánh đã chủ động bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ công tác năm 2018. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của huyện. Hoàn thành Đại hội Hội nông dân cấp huyện. Trong năm kết nạp được 171/170 đảng viên đạt 100,5% Kế hoạch; tổ chức được 03 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng cho 218 quần chúng ưu tú; 02 lớp đảng viên mới với 158 đồng chí; 02 lớp tập huấn về kỹ năng hòa giải, phổ biến Luật hòa giải ở cơ sở với  251 các bộ tổ hòa giải; kết nạp được 271/135 hội viên hội nông dân mới, đạt 200,74 kế hoạch; Hội Liên hiệp phụ nữ huyện xây dựng và duy trì mô hình “ Làm theo Bác”; tổ tự quản đường biên, cột mốc… trong năm phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 228 hội viên phụ nữ… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí: Nông Văn Bộ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện, ghi nhận và biểu dương những kết quả mà các Ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể đã đạt được trong năm 2018. Trong năm tới cần thực hiện tốt công tác tham mưu; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý và soạn thảo các văn bản;  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội trong năm 2019; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vựng mạnh và công tác phát triển đảng viên mới ./.

         Thu Hường

Đài TT – TH Trùng Khánh

Các tin khác