Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 202

Ngày 26/12/2018, Tổ đại biều HĐND tỉnh đơn vị huyện Trùng Khánh đã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo với cử tri những nội dung chính của Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; tình hình hoạt động của HĐND tỉnh năm 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019; kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri của HĐND tỉnh và các ngành chức năng sau Kỳ họp thứ 7 và trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XVI; kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu, nhiệm kỳ 2016 - 2021; phổ biến, giải thích các Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua tại Kỳ họp thứ 8 và vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết.

Cử tri huyện kiến nghị: Có chế độ đãi ngộ nhiều hơn cho các gia đình cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn; đầu tư mở rộng khu vực họp chợ và nơi làm bãi rác thải của xã Thông Huề; kè bờ sông Bắc Vọng để mở rộng tuyến đường liên xã Thông Huề - Trung Phúc, nhất là đoạn trước cổng trường 4 cấp học xã Thông Huề; điều chỉnh quy hoạch để tạo điều kiện cho người dân xã Ngọc Côn có nhu cầu chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất xây dựng nhà ở; công trình mương thủy lợi xóm Bản Nhom (xã Ngọc Khê) bị hỏng dù tỉnh đã có Công văn chỉ đạo khắc phục nhưng đến nay đơn vị thi công vẫn chưa thực hiện; một số trụ sở công vụ trên địa bàn Thị trấn Trùng Khánh hiện đang để không, gây hoang phí nên bố trí cho một số cơ quan khác để làm trụ sở làm việc; đầu tư máy bơm điện cho 03 xóm: Lũng Lầu, Phác Thay và Đoỏng Dọa (xã Ngọc Khê); có lộ trình đầu tư để các trường học đạt chuẩn Quốc gia mức độ I; tỉnh sớm có Quyết định cụ thể mức hộ trợ xây dựng nhà văn hóa theo tiêu chí Nông thôn mới để các địa phương làm căn cứ áp dụng thực hiện; có kinh phí hoạt động cho các trạm truyền thanh xã theo chương trình mục tiêu quốc gia...

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND huyện Trùng Khánh đã trả lời, giải đáp một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu, tổng hợp các kiến nghị gửi đến cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết./.

           Văn Duy

Đài TT - Th Trùng Khánh

Các tin khác