Thông báo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khoá XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021