Hội nghị giao ban với thường trực đảng ủy các xã, thị trấn năm 2018, triển khai nhiệm năm 2019

Ngày 21/12/2018, Thường trực Huyện ủy Trùng Khánh đã tổ chức hội nghị giao ban với thường trực đảng ủy các xã, thị trấn năm 2018, triển khai nhiệm năm 2019.  Đồng chí Phạm Văn Cao, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nông Văn Bộ,  Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Thành Hải, phó bí thư Huyện ủy, chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban tổ chức Huyện ủy, Ban dân vận Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, đại diện một số hội, đoàn thể huyện cùng 20 Đảng bộ xã, thị trấn.

  Năm 2018  hoạt động sản xuất nông lâm nghiệp được triển khai theo đúng thời vụ, hầu hết các xã , thị trấn đều đảm bảo đạt và vượt  diện tích gieo trồng, toàn huyện gieo trồng được 10.438ha cây trồng các loại; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 41.870 tấn, bằng 107% KH; đàn gia súc, gia cầm được duy trì ổn định; thu ngân sách của các xã, thị trấn tính đến hết ngày 13/12/2018  đạt 2.64.835 đồng, 100% các xã đạt chi ngân sách trên 75% dự toán giao. Huy động nhân dân tập trung thực hiện đường bê tông thôn xóm, đường ra đồng theo tiêu chí nông thôn mới được 9.567m.  Hoạt động văn hóa, xã hội, chính sách cho người nghèo và gia đình có công với cách mạng thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng chế độ. Quốc phòng được củng cố và tăng cường; An ninh chính trị ổn định…

Năm 2019,  Đảng ủy các xã, thị trấn cần thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tổ chức học tập, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương. xây dựng kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp năm 2019; tổ chức các hoạt động vui tươi đón tết kỷ hợi năm 2019 an toàn, tiết kiệm...

Tại hội nghị, thường trực Đảng ủy các xã, thị trấn đã tập trung thảo luận với những nội dung như: Công tác phát triển đảng viên, Công tác quản lý, đánh giá cán bộ, và đề xuất một số ý kiến, kiến nghị còn tồn tại hạn chế ở các Đảng bộ...Đồng thời, đề nghị Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, làm tốt công tác quản lý đất đai và môi trường, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức hội nghị giao ban, tăng cường việc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân./.

            Vũ Tới

Đài TT - Th Trùng Khánh

Các tin khác