Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Ngày 21/12/2018, Huyện ủy Trùng Khánh tổ chức hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Năm 2018, các cơ quan, đơn vị khối nội chính huyện đã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững, công tác phòng ngừa và đấu tranh trấn áp tội phạm được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Hoạt động kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được triển khai tích cực, các ngành trong khối nội chính của huyện đã tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành các giải pháp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tổ chức lễ giao nhận quân đạt 100% theo chỉ tiêu giao; tổ chức diễn tập phòng thủ tại  04 xã, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Công tác quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới được duy trì thường xuyên, hệ thóng đường biên mốc giới được giữ vững. Hoạt động điều tra, khởi tố, xét xử các vụ án được các ngành chức năng của huyện triển khai đồng bộ. Kết quả điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt tỷ lệ cao, không xảy ra các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm về ma tuý có chiều  hướng gia tăng; hoạt động công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng cơ bản được kiểm soát, ngăn chặn. Các vụ án về tội phạm tham nhũng được điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật.
Công tác phòng chống tham nhũng, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng qui chế hoạt động, qui chế chi tiêu nội bộ phù hợp với chế độ tiêu chuẩn, định mức.

Nhiệm vụ năm 2019, các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình ở cơ sở, chủ động kịp thời ứng phó các tình huống xảy ra trên địa bàn huyện; thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa phương; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và khiếu nại tố cáo của công dân; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc tham nhũng; đề cao tính gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng chống tham nhũng./.

             Vũ Tới

Đài TT - TH Trùng Khánh

Các tin khác